تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - آموزش چارچوب طبقه بندی فرایند
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
آموزش چارچوب طبقه بندی  فرایند

بر اساس چارچوب طبقه بندی  فرایند (PCF)، آموزش PCF® برای تعریف فرآیندهای مورد استفاده در سازمانها در سراسر جهان سفارشی شده است. نسخه 7.0.5 از آموزش PCF® شامل تغییرات برای تازه ترین اطلاعات در صنایع تلاقی، v7.0.3 است. این نسخه PCF در رابطه با APQC توسعه داده شد و شامل بازخورد از تعدادی از افراد در صنعت است. APQC ارائه¬دهنده بسیاری از تخصص موضوع برای ایجاد چارچوب طبقه¬بندی پروسه صنعت خاص است.
چارچوبی برای بهبود فرایند
تجربه نشان می دهد که پتانسیل تعیین معیار برای بهبود چشمگیر مستقیم در ساخت مقایسه خارج از جعبه و جستجو برای بینش که به طور معمول در عرض پارادایم درون صنعت یافت نشد، هدایت می¬شود. برای فعال کردن این معیار مفید، چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC (PCF) به عنوان یک مدل فرایند شرکتی سطح بالا و خنثی در صنعت، اجازه می دهد تا سازمان فرآیندهای کسب و کار خود را از نقطه نظر متقابل صنعت ببیند.

**