تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - آسیای مرکزی در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
چکیده:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای تازه استقلال یافته منطقه آسیای مرکزی، مشکلاتی را برای تشکیل و توسعه سیاست خارجی مستقل خود، بوجود آورد. در این راستا ایالات متحده به عنوان یک قدرت بزرگ منافع خود را دنبال کرد. در این مطالعه، ما از مفاهیم اصلی و اسنادی که شکل گیری استراتژی آمریکا در قبال کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار داد، آنالیز کردیم. با تجزیه و تحلیل مفاهیم و استراتژیهای کلیدی تکامل سیاست خارجی ایالات متحده و ویژگی های اصلی آن نشان داده شد.
کلمات کلیدی: سیاست خارجی ایالات متحده، منطقه آسیای مرکزی، بیشتر آسیای مرکزی، جاده ابریشم جدید،

**