تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - انتخاب تامین کننده انعطاف پذیر و تخصیص سفارش تحت خطرات (ریسک) عملیاتی و اختلالی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چکیده
این مطالعه امکانات ترکیبی دو هدفه، مدل برنامه نویسی تصادفی دو مرحله را برای رسیدگی به انتخاب تامین-کننده و مساله تخصیص سفارش برای ایجاد پایگاه تامین انعطاف پذیر تحت ریسک عملیاتی و اختلالی را پیشنهاد می¬کند. مدل، برای عدم قطعیت معرفتی اطلاعات حساس و چند استراتژی پیشگیرانه مانند برنامه تداوم کسب و کار تامین¬کننده، غنی سازی تامین¬کننده و عقد قرارداد با تامین¬کننده پشتیبان به منظور ارتقاء سطح انعطاف پذیری پایگاه تامین انتخاب شده، براورد شده است. یک روش پنج مرحله برای حل موثر مساله طراحی شده است. نتایج محاسباتی، تاثیر قابل توجه از توجه به حوادث مخرب در انتخاب پایگاه تامین، را نشان داده است.

**