تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - فیتوآلکسینها از خانواده براسیکاسه: نگاهی به آینده
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چکیده
ساختار شیمیایی، ترکیبات، فعالیت¬های سوخت و ساز و بیولوژیکی فیتوآلکسینهای کلم¬ها که تا به امروز کشف شده، با تمرکز خاص بر آخرین نتایج از اقدامات مربوط به بیوسنتز و سم¬زدایی¬اش بررسی شد.
لغات کلیدی: براسیکا، بیس واسالکسین  ، براسینین،  بروسالکسین A، کامالکسین، شب بو، آنزیم¬های Detoxifying، فیتوآلکسین، Thellungiella، واسالکسین
1. مقدمه
براسیکاسه (نام مشترک crucifer) یک خانواده از گیاهان و نباتات اقتصادی است که شامل حدود 340 جنس و 3700 گونه است. جنس براسیکا شامل دانه¬های روغنی، سبزیجات و ادویه و فلفل است که در سراسر جهان برای قرنها کشت و مصرف شده است. اعتقاد بر این است که اهلی کردن محصولات زراعی کلمیان قبل از سال 1000 قبل از میلاد رخ داده است؛ از اروپا و مدیترانه، کلم و کلم پیچ به بین النهرین و مصر و در نهایت به چین رسیده است (کاتز، 2003). علاوه بر این، تعداد زیادی از گونه¬های کلم وحشی، از جمله thaliana Arabidopsis و گونه Thellungiella (آمتمان، 2009) از نظر علمی، مورد علاقه هستند و برخی از آنها پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده های صنعتی دارد (گوپتا، 2009). در این زمینه، تعجب آور نیست که صدها مقاله علمی با گیاهان چلیپایی  وجود دارد که سالانه منتشر شده است؛ جستجوی سایفایندر اسکالر نشان داد که حدود 2000 مقاله در مورد گیاهان چلیپایی  در سال 2009 منتشر شده است.

**