تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اصول مدیریت
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
•    مقدمه
•    تعریف مدیریت
•    نظریه نقشهای مدیریتی
•    خلاقیت مدیران
•    مدیریت موفق و مؤثر
•    چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
•    برنامه ریزی
•    تعریف برنامه ریزی
•    فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
•    سازماندهی
•    تعریف سازماندهی
•    انواع مختلف سازماندهی
o    تعریف سازمان رسمی :
o    تعریف سازمان غیر رسمی :
•    ده اصل تغییر مدیریت

**