تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - جداسازی و نگهداری میکروارگانیسم ها
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه پاورپوینت

منابع موجود برای دستیابی به میکروارگانیسم ها زیاد و متنوع هستند.

در بسیاری از موارد می توان آنها را از مجموعه های میکروبی که توسط سازمان های ملی نگهداری می شوند، تهیه نمود.
بسیاری از شرکت های صنعتی مجموعه های میکروبی خود را دارند. این میکروارگانیسم ها ارزش تجاری زیادی دارند.

در هر صورت نگهداری میکروارگانیسم ها برای زمان طولانی موجب تغییر برخی از خصوصیات آنها می شود. به همین دلیل برای شروع جدید مناسب تر است میکروارگانیسم ها را از محل طبیعی آنها در طبیعت جدا و برای اهداف صنعتی مورد نظر رشد داد.

معیار های جداسازی و انتخاب میکروارگانیسم ها
**