تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 101 مقالات آماده شده رشته مدیریت
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
مقالات آماده شده رشته مدیریت
هر 250 کلمه یک صفحه می باشد
(با کلیک لینک سفارش به قسمت جزئیات مقاله و خرید وارد میشوید)
مقاله شماره 1

عنوان مقاله:  تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها
      تعداد صفحات مقاله: 11 صفحه
     قیمت مقاله فارسی: 1000تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 2

عنوان مقاله:  مدیریت فرایند حوادث
      تعداد صفحات مقاله: 9 صفحه
     قیمت مقاله فارسی: 1000تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 3

عنوان مقاله:  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از کتاب قورباغه را قورت بده
      تعداد صفحات مقاله: 33 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی: 2000 تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 4

عنوان مقاله:  فرهنگ و مدیریت استراتژیك
      تعداد صفحات مقاله: 19 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی: 1000تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 5

عنوان مقاله:  اصول مدیریت
      تعداد صفحات مقاله: 15 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی:1000
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 6

عنوان مقاله:  معرفی روشهای نوین مدیریت
      تعداد صفحات مقاله: 25 ضفحه
    
قیمت مقاله فارسی:1000 تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 7

عنوان مقاله:  تعریف مدیریت
      تعداد صفحات مقاله: 21 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی: 1000 تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 8

عنوان مقاله:  مدیریت چیست
      تعداد صفحات مقاله: 11 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی: 1000 تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 9

عنوان مقاله:  مدیریت مشارکتی
      تعداد صفحات مقاله: 31 صفحه
    
قیمت مقاله فارسی: 2000 تومان
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 10

عنوان مقاله: 
      تعداد صفحات مقاله:
    
قیمت مقاله فارسی:
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک

 
مقاله شماره 11

عنوان مقاله: 
      تعداد صفحات مقاله:
    
قیمت مقاله فارسی:
     دانلود و خرید مقاله فارسی از لینک