تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - آشنایی با مایعات یونی و کاربرد آنها
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه پاور پوینت
مایعات یونی ترکیباتی هستند که در چند سال اخیر انقلابی در مراکز تحقیقاتی و صنایع شیمیایی به پا کرده‌اند.
 این ترکیبات جزء مواد شیمیایی سبز هستند.
 به عنوان حلال، نقش بسیار مهمی در کاهش استفاده از ترکیبات خطرناک، سمی و آسیب زننده به محیط زیست، دارا می‌باشند.
مایعات یونی می‌توانند جایگزین بسیاری از حلال‌های معمول در صنایع دارویی باشند.

کاربردهای بیوتکنولوژی
این مواد قادر به تشکیل یک سیستم دوفازی مناسب برای جداسازی هستند.
 در واکنشهای دوفازی پس از اتمام واکنش با دوفاز شدن مخلوط واکنش، فاز آلی و فازآبی حاوی مایع یونی از هم جدا می‌شود.
 عمل جداسازی با سهولت و با بازده بالا انجام می‌شود.


**