تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - بهینه سازی مدار آسیاب (سنگ شکن) SAG کادیا هیل
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه
چکیده
فعال کردن مدار آسیاب SAG کادیا هیل کار یک پروژه عملیاتی تحقیقاتی و توسعه ای در ماه جولای سال 1998 است. آسیاب SAG به سرعت به 90٪ مقدار طراحی میرسد اما مشخص شده که آسیاب به حداکثر ظرفیت طراحی در شرایط عملیاتی طرح برای بار سنگ و گوی (گلوله)، سرعت آسیاب و کشش قدرتی نمیرسد. کارکنان کادیا هیل در رابطه با مرکز تحقیقات مواد معدنی ژولیوس کروتچنینت (JKMRC) سپس یک سری از برنامه های طراحی شده برای رسیدگی به نقیصه ها را آغاز کردند. تغییرات پروسه با توجه به حفظ دسترسی بالای آسیاب تک لاین ساخته شد و در مناطق گسترده زیر دسته¬بندی شدند.
* دستکاری پارامترهای عملیاتی آسیاب SAG (یعنی. بار، بار گوی، سرعت و چگالی)
* به حداکثر رساندن بار بازیافتی سنگریزه و تعامل سنگشکن با آسیاب SAG
* اثر توزیع اندازه تغذیه آسیاب  SAG و تغییرپذیری سنگ معدنی
* اصلاح طراحی سربار آسیاب و
* توجه به طراحی مدار که حداکثر عملکرد را  تحت تاثیر قرار می¬دهد

**