تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - فرش ایرانی، هویت از دست رفته
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
سیر نزولی صادرات فرش دستباف ایران كه از چند سال پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد این در حالی است كه در گذشته‌ای نه چندان دور فرش ایرانی نماد فرهنگ و هنر كشورمان و حاكم بی‌قید و شرط بازار فرش جهانی بود.
اما در سال‌های اخیر ناهماهنگی و تعدد دستگاه‌های دخیل در امر تولید و صادرات فرش و بی‌انگیزگی تولید كنندگان و تجار فرش موجب شده تا كشورهای رقیب با بهره‌گیری از تجارب افرادی كه متولیان تولید و صادرات فرش قادر به جذب و استفاده از هنر و تجربه آنها نبوده‌اند با هدف كسب سود بیشتر رهسپار كشورهای مذكور شوند.
از سوی دیگر این كشورهای گرچه به طور ذاتی از هنر و نبوغ بافندگان فرش ایرانی بی‌بهره بوده‌اند اما با كپی‌برداری از طرح و رنگ فرش ایرانی به دلیل نظام تولید كار‌آمدتر و قیمت تمام شده كمتر و با بهره‌گیری از هنر بازاریابی و تبلیغات به عنوان رقبای جدی فرش ایرانی در بازارهای جهانی مطرح شده‌‌اند.

با این روند می‌توان گفت در شرایطی كه هویت فرش ایرانی از دست رفته و از نظر قانونی حتی قادر به ثبت طرح و نقش فرش ایرانی نیستیم، هنوز متولیان تولید و صادرات فرش در ایجاد حداقل زیرساخت‌های این هنر اصیل ایرانی ناكام مانده‌‌اند.

**