تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اهداف مقنن از اجرای محكومیت های كیفری
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه مقاله
اهداف مقنن از اجرای محكومیت های كیفری
چكیده : كیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است كه قانون گذار از اجرای كیفری درباره محكومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را كه مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محكومیت های كیفری در آخرین قانون لازم الاجرای كشور، یعنی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی كیفری آن ، تعقیب میكند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود كه آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محكومیتهای كیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی كردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه دگرگونی كلی در تشكیلات اجرایی نظام قضایی كشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است كه ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندك از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه كرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

**