تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مدیریت فرایند حوادث
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه مقاله
یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است.
مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند.

منابع :
۱. منوچهر، محسنی پارسا، روش بررسی آماری حوادث ناشی از کار، تهران – مدرسه عالی حفاظـ و بهداشت کار، ۱۳۶۲، ص ۴
۲. ناصر، میرسپاسی، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، ۱۳۶۶، ص ۳۵۱
۳. شمس‌السادات، زاهدی، روابط صنعتی، تهران – نشر دانشگاهی، ۱۳۷۷، ص ۱۷۶
۴. ابراهیم، پورسامانی، بررسی اثرات صدمات ناشی از حوادث کاربر
عملکرد تولید شرکت فولاد مبارکه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد نجف‌آباد، ۱۳۷۹
۵. غلامرضا، انصاری، اقتصاد در بهداشت حرفه‌ای، مجله مدیریت، شماره ۵۵ و ۵۶، آذر و دی ۱۳۸۰، ص ۲۴
ماهنامه صنعت خودرو

**