تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - قالب لزرن و لغزنده
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه مقاله
در اجرای سازه های عظیم علاوه بر مسائل مختلفی كه در محاسبات و طراحی انها مطرح است, تكنولوزی ساخت نیز مسئله مهمی است كه میتواند بر تمام طرح تاثیرات زیادی داشته باشد. سازه های بتن آرمه نیز از این مسئله مستثنی نیستند  در سالیان متمادی روشهای جدید و موثری برای تسهیل در قالب بندی بتن به وجود آمده است. یكی از این روشها استفاده از قالبهای لغزنده (Slip From) است  كه بیشتر برای اجرای سازه های مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد .
     استفاده از قالب لغزان با هدف انجام دادن همزمان عملیات قالب بندی آرماتوربندی و بتن ریزی و نیز کوتاه کردن زمان اجرای سازه بتن آرمه در اجرای سازه های غیر مدور است. تجربه نشان داده است که استفاده از این قالبها موثرترین روش اجراتی سازه های بتنی مرتفع با مقطع و ضخامت دایره متغیر همانند برجهای تلویزیونی, سیلوها, برجهای خنک کننده و ... می باشد. این قالبها در دو نوع افقی و قائم وجود دارند. که نوع افقی بیشتر در احداث ابنیه و تاسیسات رله که مقطع ثابتی دارند بکار می رود. در این مقاله انواع قالب قائم لغزنده که کاراتی بیشتر و فن آوری پیچیده تری دارند بررسی می شود.

**