تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - نشر دوده در موتورهای دیزلی با تزریق مستقیم و راههای جلوگیری از آن
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
بخشهای پاور پوینت
(1مقدمه
(2تاریخچه
(3تعریف دوده
(4فرایند تولید دوده
(5پارامترهای فیزیکی مؤثر در تولید دوده
(6موتور دیزلی و پارامترهای مؤثر در طراحی آن
(7جلوگیری از خروج آلاینده های موتور
(8استاندارد یورو
(9نتیجه گیری و آینده نگری

طراح و سال تولید: دکتر رودلف دیزل آلمانی
سال 1892
تکامل: سال 1923 با طراحی انژکتور
توسط آقای رابرت بوش بنیانگذارکارخانه
عظیم بوش
تا سال 1990 سوخت کم و عمر زیاد
از سال 1990 به بعد آلایندگی کم و
بازده بالا
**