تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثرات انواع قلمه ساقه ، فاکتورهای موضعی و هورمونی روی ریشه زنی استویا
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، از خانواده کاسنی می باشد و منشا آن پاراگوئه است.  تکثیر این گیاه از طریق قلمه ساقه است. گلیکوزیدهای  برگ حدود 300 بار شیرین تر از قند و بی خطر برای بیماران دیابتی می باشد. در مالزی، تکنیک هایی برای تولید انبوه استویا منحصر به فرد شده است.  واریته های  MS012  و MS007  که از MARDI منشا گرفته شده مورد مطالعه قرار گرفته است.  برای هر یک از واریته ها ، قلمه هایی گرفته می شود که عبارتند از: (I)  ساقه انتهایی جوان (II) ساقه انتهایی پیر و (III) بدون ساقه انتهایی.  این قلمه ها را در  شش غلظت IBA   به مقدار 1.9 تا  2.5 mM  قرار گرفته است و در اتاق های میکرو برش به همراه شاهد قرار داده شدند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: (I) تعداد روز برای ریشه زنی (ii) تعداد ریشه شکل گرفته.
**