تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تاثیر منبع و میزان کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای زمستانه (Brassica napus L.)
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی

کلزای زمستانه (Brassica napus L.) یک محصول کشاورزی مهم است، که معمولا برای تولید روغن و سوخت زیستی کشت می شود. بعد از استخراج روغن، تفاله دانه با پروتئین بالا می تواند به عنوان غذای حیوانات استفاده شود.

در ترکیه، 75درصد اراضی قابل کشت به کشت غلات اختصاص داده شده،  که 67 درصد توسط گندم اشغال شده است.
**