تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - ارزیابی چرخه عمر سیستم­های زباله جامد شهری جهت اولویت بندی و مقایسه آنان توسط روش­های تصمیم گیری چند معیاره
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چگونه انتخاب یک سیستم زباله جامد شهری کارا، دوستار طبیعت و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه، یک چالش بزرگ برای تصمیم گیرنده ها ایجاد کرده است. اگرچه ارزیابی چرخه عمر (LCA) در به طور گسترده در ارزیابی مصرف انرژی و فشارهای زیست محیطی استفاده شده، عامل اقتصادی هنوز در روش های ارزیابی چرخه عمر (LCA) لحاظ نشده است. بنابراین در مطالعه تازه ارزیابی چرخه عمر(انرژی و محیط زیست) به 3 مدل (انرژی،محط زیست و اقتصاد) افزایش یافته است.
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی، هزینه چرخه عمر (LCC)  مطابق با ارزیابی چرخه عمر (LCA) تنظیم شده است. بعد از آن روش تصمیم گیری چند معیاره  (MCDM) برای اغام 3 عامل (انرژی و محیط زیست و اقتصاد) بهبود یافته است. در کنار آن آنالیز عامل وزنی دو مرحله ای اضافه شده است. نه تنها برای ارزیابی کارایی مدل، بلکه برای تطبیق با تنظیمات مختلف ارائه شده به وسیله گروه های ذی نفع می­باشد. این مدل جدید (انرژی و محیط زیست و اقتصاد) برای مقایسه تکنولوژی های مدرن به کار برده شده است.
**