تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تنش pH و راه های مقابله با آن
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
شناخت شیمی خاک برای حصول عملکرد بهینه و مدیریت بهتر گیاه زراعی ضروری می باشد. pH  خاک عامل بحرانی می باشد که بسیاری از خواص خاک را تحت تاثیر قرار می دهد و حاصلخیزی خاک را تعیین می کند . در محلول آبکی ، اسید یک ماده ای است که یون هیدروژن را به دیگر مولکولها می بخشد. pH  خاک ، سنجش تعداد پروتونها در محلول خاک می باشد. مثلا یک خاک با pH  برابر 4 یعنی غلظت هیدروژن در آب خاک 0.0001 مول در هر لیتر می باشد و اگر pH  از 5 به 4 برسد افزایش ده برابری در غلظت یون هیدروژن ایجاد می شود ، به همین خاطر وقتی یون هیدروژن افزایش می یابد ، pH  خاک کاهش می یابد.
**