تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - زنبور تریکو گراما
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
در دوران باستان مردم و حتی برخی فلاسفه، طبق عقاید خرافی وقوع بسیاری از پدیده ها را ناشی از خشم خدایان می پنداشتند. در آن زمان بلای آفات و بیماریهای گیاهی نیز از این عقیده مستثنی نبوده وآن را مجازات کشاورزان گنهکار از سوی خدایان خشمگین می دانسته اند. به طوری که رومیان برای زنگ گندم رب النوعی به نام روبیگو(Robigo)قائل بودند و هر ساله برای رضایت آن و جلوگیری از وقوع بلای آسمانی ،مراسم مذهبی گوناگونی مانند قربانی کردن انجام می داده اند.
در واقع در آن زمان مبارزه با آفات بیشتر بر پایه اوهام و خرافات پایه گذاری شده بود ولی در دوره تجدید حیات علمی و ادبی تا سال 1600 میلادی در اروپا تاکید زیادی بر روی مسائل علمی شد.
 پس از توسعه و تکمیل میکروسکوپ،شخصی به نام آنتونی ون لوونهوک در سال 1700 میلادی شکل جنس ماده زنبور پارازیت Aphidius را ترسیم نموده و روشی که آنها دربدن شته های زنده تخم گذاری می کنند را شرح داد.آقای رنی (Reni) نیز ثابت کرد که حشرات بر اساس تصور قدیمی از فاسد شدن مواد به خودی خود به وجود نمی آیند بلکه از تخم گذاری توسط حشرات بالغ تولید می شوند.

**