تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
سرفصل مطالب
مقدمه‌ای راجع به توسعة فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات؛ اشتغالزایی یا اشتغالزدایی؟!
اقتصاد دانایی محور و جایگاه خدمات
ارائة راهكار


**