تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - آشنایی با بهره وری
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
سطـوح بهـره وری

بهره وری همواره برای یک نهاد یا سیستم مستقل قابل تعریف است :

سطح فردی: هرفرد به چه درجه ای از خوبی از آنچه که دراختیار دارد برای تحقق اهدافش استفاده می کند.
( بهره وری فرد متاثر از یکسری عوامل است که در نمودارهای قبلی مشاهده نمودید.)

بهره وری در سطح فردی به معنی استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه انسان و نعمت های الهی در طول زندگی شخصی واجتماعی است. این بهره برداری می تواند هم درجهت اهداف مادی یعنی فراهم کردن زندگی بهتر و هم در جهت اهداف معنوی یعنی حرکت به سمت زندگی متعالی تر باشد.

سطح سازمانی : مشخص می شود که یک سازمان چقدر خوب از منابعی که دراختیار دارد مانند انسان ، سرمایه ، ماشین ، مواد و تکنولوژی برای رسیدن به اهداف ( تولیدخدمت یا کالا ) استفاده می کند .

سطح ملی : مشخص می شود که یک ملت از آنچه در اختیار دارد( مانند معادن و  ذخایر زیرزمینی ، زمین،  شرایط اقلیمی ، جمعیت ، سرمایه ، تکنولوژی، علوم و غیره ) برای دستیابی به اهداف ملی ( رشد و توسعه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) چقدر خوب استفاده می کند.  ( مباحث اقتصاد کلان و برنامه ریزی های توسعه )
**