تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 205 پاورپوینت مدیریت و علوم اجتماعی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
پاورپوینت مدیریت و علوم اجتماعی

پاورپوینت شماره 1

عنوان پاورپوینت : 
آشنایی با مبانی و اصول  استانداردها و الگوهای مصرف
     تعداد اسلاید:
139 اسلاید
    قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 2

عنوان پاورپوینت :  پدافند عامل (7 مگابایت و کامل)
     تعداد اسلاید: 140 اسلاید
    قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 3

عنوان پاورپوینت :  نقش جدید دانشگاهها: توسعه قابلیتهای كارآفرینی 
     تعداد اسلاید: 86 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 4

عنوان پاورپوینت :  مهارت های عمومی مدیریت
     تعداد اسلاید: 37 اسلاید
    قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 5

عنوان پاورپوینت :  مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری
     تعداد اسلاید: 24 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 6

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 7

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
       قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 8

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 9

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
    قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 10

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
    قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 11

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 12

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 13

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 14

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
      قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 15

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
      قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین