تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - پدافند غیر عامل
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
   پد ، پاد = بر ضد ، بر علیه              
 آفند = حمله
پدافند = دفاع
مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب :
 افزایش بازدارندگی
 کاهش آسیب پذیری
 تداوم فعالیت های ضروری
 ارتقاء پایداری ملی
 تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات
نگاهی اجمالی بر پدافند غیرعامل در سایر کشورها
بسیاری از تاسیسات و ساختمان ها در کشور آلمان به صورت دو منظوره احداث می شوند که از جمله این مراکز می توان به خطوط راه آهن زیرزمینی ، ایستگاه های مترو و پارکینگ های بزرگ ساختمان ها اشاره کرد .
در این پناهگاه ها تمام تمهیدات لازم برای تامین نیازهای ضروری مردم به کار گرفته شده است و در هر زمان کوتاهی با سازماندهی و تمرین هائی که از قبل انجام می شود پناهگاه برای استفاده عموم آماده می گردد .
 مردم و شرکت های ملی و خصوصی در صورت رعایت استانداردهای دفاع غیر عامل از دولت کمک های مالی دریافت می نمایند و ساخت پناهگاه در مدارس و دانشگاه ها و مراکز مشابه الزامی است .

**