تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - منبع در زنجیره انتقال بیماریها
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
آب (وبا)
غذا (سالمونلا)
شیر (لیستریا)
هوا (ارگانیسم های تنفسی)
خــاک (کـــزاز)
وسایل مثل: گــاز پانسمان (استافیلــوکوک)
دست هــا(ویروس هــا،باکتری ها وانگل ها)
تــرشحـــــــات بــدن  (عفونت های روده ای)
زباله (استافیلوکوک)
فاضلاب (روده ای).

این پاورپوینت به صورت سوال و جواب مسائل را پاسخ می دهد

**