تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مخاطرات بهداشتی گوشت و فراورده های گوشتی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
علوم بهداشتی جدید به طور کلی با دستورات مذهبی تطابق دارد. شواهدی وجود دارد که از حدود 1400 سال قبل خطرات آلودگی های انگلی تریشینلوز و سیستی سرکوز سلولوزه که از طریق گوشت خوک منتقل می شود شناخته شده بود.
مراحل تهیه و نگهداری گوشت به نحوی است که همواره امکان آلودگی آن و انتقال عفونت به مصرف­کنندگان وجود دارد. درنتیجه گوشت هم به طور اولیه از راه آلودگی و عفونت دام زنده و هم به طور ثانویه از طریق تماس با محتویات دستگاه گوارش، خاک، آب آلوده، دست افراد، ظروف، وسایل حمل و نقل و... به عوامل بیماری­زا آلوده می­شود.
پوست و پشم دام ­های کشتاری یکی از مهم­ترین منابع آلودگی لاشه هستند. زیرا طی حیات دام، در تماس مستقیم با خاك و مدفوع هستند.


بروسلا (Brucella)
بروسلوز یك‌ بیماری‌ عفونی‌ مشترک بین انسان و حیوان است که توسط اعضای جنس بروسلا بروز می کند.
گونه های این جنس، باکتری های گرم منفی و انگل داخل سلولی اختیاری هستند.
بروسلا هوازی اجباری و در بعضی از گونه­ها گاز دی اکسید کربن برای رشد اولیۀ آن­ها لازم است.
مهمترین گونه بیماریزا در انسان (Brucella melitensis ) است که میزبان اصلی آن در بین دام ها گوسفند است Brucella abortus نیز گاو را مبتلا می سازد.
آلودگی، بیشتر از طریق فراورده‌های‌ لبنی آلوده‌ به‌ انسان ‌سرایت‌ می‌كند ولی‌ گوشت‌ و فرآورده‌های‌ گوشتی نیز‌ به میزان كمتر در انتقال آلودگی‌ به انسان نقش دارند.
بنابراین كاركنان‌ كشتارگاه­ها، فروشگاه­های‌ گوشت‌ و دامداری­ها بیشتر در معرض‌ ابتلا به‌ این ‌بیماری‌ هستند.
علایم‌ بیماری در انسان‌ عمدتاً به شکل تب‌ مواج‌‌ (نوسان­دار) ظاهر می‌شود.

مخاطرات غیرمیکروبی
**