تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - سیال فلزکاری
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه پاور پوینت

نحوه مصرف صحیح سیالات حل شونده:
سیالات امولسیون شونده طبق دستور سازنده دستگاه باید به نسبت معینی به آب اضافه شوند.
برای اطمینان از کامل بودن اختلاط امولسیون را ابتدا در یک مخزن جداگانه تهیه و به مخزن اصلی اضافه کنید.
روغن را باید به نسبت معینی به آب اضافه کرد و آن را بطور یکنواخت هم زد تا یک امولسیون پایدار تشکیل شود.
آب دریاچه ، رودخانه، آب کثیف یا سخت ، آب مصرف شده در بویلر ها برای تهیه امولسیون مناسب نمی باشند.


**