تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - ال نینو ولانینا
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه پاور پوینت
بادهای قوی از شرق به غرب روی اقیانوس آرام

SST دمای سطح دریا در غرب (قرمز =  C30) و سرد در شرق (آبی = C22)

 بالا آمدن سطح آب در غرب اقیانوس آرام تا 1/2 متر

 بالا آمدن سطح آب دریا در سواحل آمریکای جنوبی

ترسالی در آسیای جنوبشرقی و خشکسالی در آمریکای جنوبی

رونق ماهیگیری در پرو


**